יום ו', יט’ באייר תשע”ט
    דף הבית  |  החזון החינוכי  |  תכנית לתלמידי ט'  |  תכנית לבגרות  |  כנסים  |  פורטל החינוך  |  צור קשר  

*תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לשני המיניםתנאי הקבלה למגמות נקבעים על ידי צוות חינוכי של ביה"ס ועל פי קריטריונים הבאים:התנהגות טובה מאוד.תעודת סיום כיתה ח'.ראיון אישי.הלימודים יתקיימו על פי מערכת קבועה מראש המחייבת את התלמיד בנוכחות מלאה והתמדה.התלמיד מתחייב למלא אחר דרישות הקורס.התלמיד מתחייב להגיע לכל המפגשים במהלך השנה.נדרשת התנהגות טובה מאוד לאורך כל שנת הלימודים.התלמיד מתחייב להגיש את כל המטלות הנדרשות.ההורים מודעים ומאשרים בחתימתם כי ההגעה והחזרה לביה"ס באחריות התלמיד והוריו. הסכמה על התקנון מהווה אישור.התלמיד מתחייב לנהוג בהתאם לתקנון של התיכון בו הוא לומד. במקרה של הורים החיים בנפרד – נדרשת הסכמם בכתב של שני ההורים.בונוס לשנת הלימודים תש"פ יינתן בהתאם לפרסום בכל קורס.ציון התנהגות של התלמיד יהווה חלק משיקולי מתן בונוס.תלמיד שלא יעמוד בדרישות הקורס, הוועדה הפדגוגית תשקול את המשך הלימודים בתכנית. שימו לב!!הלימודים בקורס בתיכון במסגרת "each" אינם מקנים קבלה אוטומטית לתיכון בו נלמד הקורס.לימודים אלו אינם מחייבים את התיכון לקבל אותך ללימודים בשנת הלימודים הבאה!!! קבלה לתיכון תתבצע על פי נהלי הרישום ברשות עבור כל התלמידים. הרישום מוגבל ל24 תלמידים מקסימום מכל חטיבה.